Hur rapporteras frånvaro som semester i avstämningen?

Om en arbetstagare är frånvarande på grund av semester ska tiden som rapporteras in i kolumnen arbetstid under korttidsarbete vara den planerade tiden för korttidsarbete. Räkna inte bort några timmar.

Exempel:

Arbetstagaren arbetar vanligtvis 160 timmar i februari, arbetstagaren är under korttidsarbete med en avtalad nivå på 60% (det vill säga att arbetstagaren ska arbeta enligt korttidsarbete 64 timmar i februari). Arbetstagaren är sedan frånvarande sammanhängande 10 arbetsdagar.

Arbetsgivaren rapporterar sedan in i avstämningen arbetstagarens ordinarie arbetstid 160 timmar. Arbetstid under korttidsarbete 64 timmar (påverkas ej av frånvaro). I frånvarofältet rapporterar sedan arbetsgivaren 14 dagar frånvaro då arbetstagaren har varit frånvarande sammanhängande 10 arbetsdagar och då inkluderas vilodagar.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.