Hur redovisar jag mina kostnader för en kompetensinsats där flera anställda deltar?

Kostnader för insatser ska du ange vid ansökan. Om du har flera anställda som deltar i samma kompetensinsats och får en faktura med en totalsumma ska du dela upp summan så att det framgår hur stor kostnaden är för varje medarbetare. Du ska också redovisa övriga faktiska kostnader per anställd.

Exempel
Om tre anställda går en utbildning som kostar 9 000 kronor, fördelas kursavgiften lika på de anställda. Till det tillkommer specifika kostnader per anställd som till exempel resor och boende.

1. Li
Kursavgift: 3 000 kronor
Resa och boende: 2 500 kronor
Totalt för Li: 5 500 kronor

2. Pelle
Kursavgift: 3 000 kronor
Resa och boende: 5 000 kronor
Totalt för Pelle: 8 000 kronor

3. Kim
Kursavgift: 3 000 kronor
Totalt för Kim: 3 000 kronor


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.