Hur redovisas arbetstagare med olika grad av korttidsarbete i beräkningshjälpen (excel-fil)?

I den beräkningshjälpen är det möjligt att ange start- och slutdatum. Om en arbetstagare har haft olika grad av korttidsarbete går det att redovisa samma person på flera rader, men då med olika datum och olika grad av korttidsarbete.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.