Hur redovisas utländska arbetstagare i avstämningen?

För utländska arbetstagare anges antingen personens svenska personnummer eller samordningsnumret för den arbetstagaren.

Saknas ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan inte arbetsgivaren betala preliminärskatt och arbetsgivaravgift, och då omfattas inte den arbetstagaren av stödet för korttidsarbete.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.