Hur ser möjligheten ut för kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden för arbetstagaren?

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling, eftersom det är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt för näringslivet.

Det är möjligt att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren genomför kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden.

Exempel på kompetensutveckling är interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering.

Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.