Hur ska frånvaro som överstiger 5 dagar anges i avstämningen?

Den sökande anger det antal dagar under perioden som den anställde har varit frånvarande, som till exempel semester.

Vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka, till exempel en eller flera semesterveckor, föräldraledighet, sjukdagar eller VAB så ska frånvaron fyllas i med vilodagar inräknat. Dvs. kalenderdagar.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.