Hur ska frånvaro som överstiger 5 dagar anges i avstämningen?

Den sökande anger det antal dagar under perioden som den anställde har varit frånvarande, som till exempel semester.

Vid sammanhängande frånvaro längre än en arbetsvecka, till exempel en eller flera semesterveckor, föräldraledighet, sjukdagar eller VAB så ska frånvaron fyllas i med vilodagar inräknat. Dvs. kalenderdagar.

Läs mer om frånvaro på vår webbsida.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.