Hur ska frånvaro som överstiger en vecka anges i avstämningen?

Den sökande anger det antal dagar under perioden som den anställde har varit frånvarande, som till exempel semester.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Läs mer om frånvaro gällande korttidsarbete 2020 på vår webbsida.
Läs mer om frånvaro gällande korttidsarbete 2021 på vår webbsida.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.