Hur ska löneminskningen göras när den anställde har fått en löneökning?

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbad av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Tillväxtverket har tidigare förtydligat vad som gäller avseende löneökningar i det tillfälliga korttidsstödet 2020 och 2021 här: Gäller löneökning som trätt i kraft efter jämförelsemånaden?

Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön för att beräkna stödbeloppet. I den ordinarie lönen ingår inte löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden, detta innebär att lönehöjningar som har gjorts efter jämförelsemånaden inte ska räknas med.

Eftersom den överskjutande delen efter en löneökning inte är stödgrundande ställer inte Tillväxtverket något krav på att löneminskning bör göras på denna del, vilken innebär en löneökning arbetsgivaren själv får stå för.

Det finns dock inget hinder för att arbetsgivare och arbetstagare, samt eventuell facklig organisation, själva kan avtala om att löneminskning ska ske även på det överskridande beloppet. Men det förändrar inte bedömningen att den delen inte kan ligga till grund för stödet och att det är en kostnad arbetsgivaren får hantera utanför stödet för korttidsarbete.

För den stödgrundande delen (ordinarie lön) finns krav på löneminskning. Det är den stödgrundande delen som ska uppges i ansökan och avstämning.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.