Hur görs en ansökan för stöd till korttidsarbete för flera driftsenheter med samma arbetsgivare?

Om en arbetsgivare har flera driftsenheter ska ansökan om godkännande och stöd för olika driftsenheter sammanställas till en ansökan.

Flera ansökningar på samma organisationsnummer riskerar att fördröja handläggningsprocessen.

Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.