Hur gör jag som arbetsgivare för att införa korttidsarbete?

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Kalla till en MBL-förhandling och gör en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta.

I övriga fall behöver du som arbetsgivare skriva ett avtal med respektive arbetstagare om korttidsarbete med minst 70% av de anställda på driftsenheten.

Vad är en driftsenhet?

Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats och kan gälla retroaktivt. Avtalet ska innehålla vilken anställd som det omfattar och vilken fast procentsnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Förslag på avtalsmall

Här finns mer information och hur ansökan om stöd för korttidsarbete går till

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.