Hur vet jag att min överklagan inkommit till registraturen?

När registraturen tagit emot samt diariefört er överklagan kommer ett bekräftelsemejl skickas ut. Vänligen observera att det kan dröja några dagar innan detta sker och du får din bekräftelse.

Information om hur du överklagar ett beslut hittar du längst ner i ditt beslutsbrev.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.