Jag använde inte stödet en månad, hur fyller jag i detta i avstämningen?

Har en arbetstagare antingen haft uppehåll i korttidsarbetet eller avslutat korttidsarbetet tidigare än vad man sökt stöd för ska man utelämna denna period. Perioder där en arbetstagare inte deltar i korttidsarbete utan arbetar som vanligt ska inte finnas med i avstämningen för korttidsarbete.

Exempel:
Har man exempelvis använt stödet 2020-03-16-2020-05-31, sedan låtit arbetstagare gå upp i full sysselsättning, för att sedan återta korttidsarbete igen 2020-07-01-2020-07-31 så är det de datum då korttidsarbete faktiskt genomförts som man ska uppge i avstämningen. Man ska inte fylla i perioden 2020-06-01-2020-06-30 och försöka nolla löner eller liknande, då kan det bli fel i uträkningen av löne- och arbetstidsminskning.

Detsamma gäller om stödmottagaren avslutat korttidsarbete för en eller flera arbetstagare i förtid. Har man exempelvis sökt stöd till 2020-11-30 men slutat med korttidsarbete 2020-09-30 ska man sätta 2020-09-30 som slutdatum, fyller man i period som korttidsarbete inte används kan det bli fel uträkningen av löne- och arbetstidsminskning.

Här hittar du mer information om komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter slutavstämningen: Komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter sista avstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Här kan du läsa mer om slutavstämningen för korttidsarbete 2020 samt om hur löne- och arbetstidsminskning beräknas: Slutavstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.