Återkrav på grund av sen avstämning, måste jag betala trots ändringen i hantering av sen avstämning

Ja, även om du har fått ett återkrav på grund av sen avstämning och avser lämna in en ny när det öppnar, måste du betala in återkravet om du har fått inbetalningsuppgifter.

Om du överklagar beslutet om återkrav måste du ta tillbaka överklagandet innan du kan lämna in en ny avstämning eftersom det måste finnas ett lagakraft vunnet beslut om återkrav. Om du inte har möjligheter att betala till Tillväxtverket kommer fordran att lämnas över till Kammarkollegiet och du kommer få ett inkassokrav.

Efter årsskiftet får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning.

Företag som före den 1 november skickat in sin avstämning för sent men inte fått ett beslut behöver inte göra något. Tillväxtverket kommer att hantera dessa företag som att de skickat in sin avstämning i tid.

Mer information om den nya hanteringen finns här: Ny hantering vid sen avstämning.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.