Jag har fått en begäran om att komplettera en anställds uppgifter – vad gör jag?

När du gjort din sista avstämning kommer Tillväxtverket gå igenom hela din stödperiod för att se att du har fått det stöd du har rätt till. Om vi saknar uppgifter från dig om löne- eller arbetstidsminskning för arbetstagare kommer vi kontakta dig och be om mer uppgifter. Du har då möjlighet att inkomma med mer uppgifter genom att fylla i en Excelfil med information om avtalsperioder som du kan skicka in:
Avstämningshjälp 2020
Avstämningshjälp 2021

Komplettera endast med information för de arbetstagare som behöver rättas till. 

Här hittar du mer information om vanliga fel i löne- eller arbetstidsminskningen: Vad kan vara fel om löne- eller arbetstidsminskningen inte stämmer? - Tillväxtverket Korttidsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.