Jag har fått en dom som gäller sen avstämning, ska jag ändå skicka in en ny anmälan om avstämning?

Om förvaltningsrättens dom upphäver Tillväxtverkets beslut om återkrav på grund av sen avstämning och återförvisar ärendet för ny handläggning så ska Tillväxtverket fatta ett nytt beslut i ärendet. Tillväxtverket kommer då att fortsätta handläggningen som om avstämningen skickats in i tid.

Du behöver alltså inte skicka in någon ny anmälan om avstämning i dessa fall. Ibland kan vi behöva fler uppgifter för att kunna fatta beslut i ärendet. Vi kommer då att kontakta dig med en begäran om komplettering.

Läs mer om ny anmälan om avstämning.

Sista dagen att lämna in en ny anmälan om avstämning var 2 maj 2022.
Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.