Hur beräknar jag ordinarie lön för juli-september om jag korttidsarbetat under jämförelsemånaden?

Ordinarie lön är den lön som du skulle haft om du inte hade korttidsarbetat. Om du i den nya jämförelsemånaden (april 2021 för samtliga sökande) har haft en löneminskning då du korttidsarbetat är din ordinarie lön den du hade före löneminskningen i den månaden.

Ny jämförelsemånad betyder också att du får räkna in eventuella löneökningar som gjorts fram till och med april 2021 i den ordinarie lönen. Det innebär att löneminskningen ska göras på hela den nya ordinarie lönen, inklusive löneökningen för 2021.

Exempel:
Kalle har en månadslön på 25 000 kr enligt avtal och har korttidsarbetat under april månad.
Kalles arbetstid har minskats med 40% och lönen har minskats med 6%.
Kalles lön under korttidsarbete är alltså 23 500 kr.
Kalles ordinarie lön för april är däremot den lön som Kalle hade fått om han inte deltagit i korttidsarbete, det vill säga 25 000 kr.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.