Vad händer om avstämningen inte lämnas in i tid?

Om avstämningen inte lämnas in till Tillväxtverket inom rätt tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som ni fått utbetalat för avstämningsperioden (se 30 § Lag om stöd vid korttidsarbete).

Detta ska dock ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Information om hur återbetalning av det preliminära stödet går till kommer i samband med att du får ditt beslut. I beslutet kommer det framgå hur det går att överklaga.

Från och med 1 november 2021 får företag som inte har skickat in sin avstämning i tid ett föreläggande, en uppmaning, om att skicka in avstämningen. Du har då 30 dagar på dig att skicka in avstämningen. Om du inte skickar in avstämningen fattar Tillväxtverket beslut utifrån den information vi har, vilket kan leda till att företaget blir skyldigt att betala tillbaka preliminärt stöd. Om du har fått ett beslut om återkrav på grund av en sent inskickad avstämning och betalat tillbaka utbetalt stöd får du från och med 1 januari 2022 möjlighet att göra en ny avstämning. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Ny anmälan om avstämning
Mellan 1 januari och 2 maj 2022 får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Företag ges därmed möjlighet att helt eller delvis få tillbaka det återkrävda och avstämda beloppet. Några grundläggande krav är att företaget ska ha beviljats stöd under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021, samt att beslutet om återkrav ska ha vunnit laga kraft. Läs mer om ny anmälan om avstämning här.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.