Vad händer om avstämningen inte lämnas in i tid?

Om avstämningen inte lämnas in till Tillväxtverket inom rätt tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som ni fått utbetalat för avstämningsperioden (se 30 § Lag om stöd vid korttidsarbete).

Detta ska dock ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Information om hur återbetalning av det preliminära stödet går till kommer i samband med att du får ditt beslut. I beslutet kommer det framgå hur det går att överklaga.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.