Jag har överklagat beslut om återkrav. Skjuts inbetalningsdatumet på återkravet upp?

När du fått beslutet om återkrav så har du tre veckor på dig att överklaga från den dag du fick beslutet. I beslutet finns information om hur du går tillväga för att överklaga. Inbetalningsuppgifter, med 30 dagars betalningsvillkor, skickas till dig först efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.