Jag har överklagat beslut om återkrav. Vad händer med min skuld om min överklagan avslås?

Om din överklagan avslås av förvaltningsrätten har du rätt att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. I beslutet finns information om hur du går tillväga för att överklaga. Inbetalningsuppgifter med 30 dagars betalningsvillkor skickas till dig först efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Väljer du att inte överklaga Förvaltningsrättens beslut kommer Tillväxtverket att skicka inbetalningsuppgifter för återkravsbeloppet, med 30 dagars betalningsvillkor, efter det att Förvaltningsrättens överklagandeperiod på tre veckor gått ut. Observera att det tillkommer ränta på beloppet (enligt 7§ förordning om stöd vid korttidsarbete (2020:208) och beräknas enligt 6§ räntelagen (1975:635)).

Läs mer här om återbetalning.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.