Jag sökte stöd för korttidsarbete 2020, vilken jämförelsemånad har jag 2021?

För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 (läs mer Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?)

Exempel på situationer:

Vilken jämförelsemånad får jag för stödet 2021 om ansökan avslogs under 2020? 
Din jämförelsemånad blir september 2020.

Vilken jämförelsemånad får jag 2021 om jag frivilligt återbetalade stöd för 2020?
Din jämförelsemånad 2021 blir samma som för 2020.

Vilken jämförelsemånad får jag 2021 om jag fick återkrav på stödet 2020, t ex på grund av en värdeöverföring? 
Din jämförelsemånad 2021 blir samma som för 2020.

Vilken jämförelsemånad får jag 2021 om jag inkommit med flera ansökningar under 2020? 
Din jämförelsemånad 2021 blir samma som för 2020 och utgår ifrån företagets första beviljade ansökan/stödmånad.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.