Jag trodde avtals- och stödperiod var samma sak. Vad kan jag göra?

Avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt fram tills tidpunkten för slutavstämning, det vill säga det datum då din sista avstämning av stödet öppnar. Det innebär att du retroaktivt kan ersätta flera avtal och avtalsperioder med ett nytt avtal som omfattar hela stödperioden. Ett retroaktivt avtal betyder att det som avtalats gäller från ett preciserat datum som inträffat före det att avtalet signerats.

Följande är viktigt att veta om du skriver ett retroaktivt avtal
Om en arbetstagares arbetstids- och löneminskningsnivåer inte stämmer med de nivåer lagen tillåter eller inte har stöd i avtal, kan du bli skyldig att återbetala det preliminära stöd som har betalats ut för den arbetstagaren under avtalsperioden. Om du förlänger avtalsperioden påverkar det alltså hur mycket stöd du eventuellt behöver betala tillbaka om arbetstids- och löneminskningsnivåerna inte stämmer med lagen eller om avtal saknas.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Läs mer om förutsättningar för avtal i stödet 2021 

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.