Kan arbetstagare som fått ändrad anställningsform omfattas av korttidsarbete?

Ja, arbetstagare med ändrad anställningsform kan ingå i stödet om den anställde med ny anställningsform är kvar med uppvisad lägre eller samma sysselsättningsgrad jämfört med jämförelsemånaden.

Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att företaget gjort vad som är möjligt för att minska kostnaden för arbetskraft.

Vilka krav finns för korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.