Kan arbetsgivare som tillämpar korttidsarbete kompensera sina anställda för lönebortfallet?

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De arbetstagare som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

Att inte tillämpa den löneminskning som föreskrivs är inte förenligt med rätten att erhålla stöd. Dessutom kan en arbetsgivare inte anses vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter om de har utrymme att betala ut högre löner än den löneminskningsnivå som anges. Inte heller kan arbetsgivaren då anses ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.