Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer än vad överenskommet om i avtalet om korttidsarbete?

Arbetsgivaren får i normala fall inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Stödet avser kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden.

Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter arbetstagaren arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig.

Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan korttidsarbetet avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.