Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer än överenskommelsen i avtalet om korttidsarbete?

Arbetsgivaren får i normala fall inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Stödet avser kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden.

Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter arbetstagaren arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig.

Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan korttidsarbetet avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen.

Får Tillväxtverket kännedom om att någon uppsåtligen försöker lura till sig skattemedel, som staten nu har avsatt för att hjälpa företag i allvarliga ekonomiska svårigheter, kommer rättsliga åtgärder att vidtas och polisanmälan kommer att ske. Läs gärna mer här: Hur hanterar Tillväxtverket misstankar om bedrägeri?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.