Kan arbetstagare som var frånvarande under jämförelsemånaden omfattas av stöd?

Ja, om arbetstagaren var anställd under jämförelsemånaden, återvänder till samma tjänst och sysselsättningsgrad eller lägre och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift för den anställde under den period som stöd utbetalas för.

För arbetstagare som varit anställda men frånvarande i jämförelsemånaden har det tidigare framgått att Tillväxtverket godtar frånvaro så som sjukskrivning och föräldraledighet.

Efter ett förtydligande 25 februari kommer Tillväxtverket godta frånvaro för semester, föräldraledighet, vård av barn, vård av nära anhörig, sjukdom samt tjänstledighet för fackliga uppdrag, studier, civil- och värnplikt, politiska uppdrag och uppstart av eget företag.

Tillväxtverket kommer därmed att godta dessa frånvaroskäl så länge övriga villkor för stödet är uppfyllda. Klargörandet sker efter att tillämpningen av giltiga frånvaroskäl i jämförelsemånaden förtydligats genom dom i Förvaltningsrätten.

Om du är medveten om att du har sökt stöd för en arbetstagare som har varit frånvarande pga. ovanstående skäl under jämförelsemånaden ska du i samband med din ansökan eller avstämning skicka med (i Min ansökan) en Excel-fil med en lista som förklarar denna frånvaro. Filen hittar ni här, under rubriken ”Komplettera anställda som varit frånvarande under jämförelsemånaden”.

Tillväxtverket kan också begära att företaget till exempel skickar in intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.