Kan arbetstagare som var föräldraledig eller sjukskriven under jämförelsemånaden omfattas av stöd?

Ja, om den föräldralediga (med föräldrapenning) eller sjukskrivna (med sjuklön eller sjukpenning) var anställd under jämförelsemånaden, återvänder till samma tjänst och sysselsättningsgrad eller lägre och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift för den anställde under den period som stöd utbetalas för.

Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Om du är medveten om att du har sökt stöd för en arbetstagare som har varit frånvarande pga. föräldraledighet eller sjukskrivning under jämförelsemånaden ska du i samband med din ansökan eller avstämning skicka med bilagor som förklarar denna frånvaro. Bilagorna ska vara intyg från Försäkringskassan.

Om en arbetstagare var tjänstledig under jämförelsemånaden kan denne inte omfattas av stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.