Kan en ägare som är anställd i eget AB korttidsarbeta och samtidigt jobba för en annan arbetsgivare

Ja, men det beror på arbetets natur.

Utifrån 5 a § Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete så ska stöd lämnas om sökanden har fått allvarliga ekonomiska svårigheter som en följd av en omvärldshändelse.

Om den anställda ägaren får stöd för korttidsarbete och arbetar med andra saker under den permitterade tiden som inte hade kunnat tillfalla det sökande bolaget, står det inte i strid med bestämmelsen.

Om ägaren arbetar i annan form (exempelvis som enskild näringsidkare eller som anställd av en annan arbetsgivare) med ärenden som normalt skulle tillfalla bolaget, beror de allvarliga ekonomiska svårigheterna inte på det ekonomiska läget och ägarens aktiebolag har då inte rätt till stöd för korttidsarbete.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.