Kan en anställd som bytt tjänst, ökat sysselsättningsgrad och fått en löneökning omfattas av stöd?

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbad av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De anställda som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

Beräkningen av ordinarie lön görs utifrån den lön som den anställda hade i jämförelsemånaden. Detta gäller oavsett om den anställda fått en högre lön eller ökad sysselsättningsgrad efter jämförelsemånaden. En arbetsgivare kan alltså inte få stöd för det belopp som överstiger den ordinarie lönen i jämförelsemånaden.

En utökad sysselsättningsgrad för en anställd efter jämförelsemånaden kan tala för att företaget inte har behov av en arbetstidsminskning och därav stöd för den personen. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall och enbart det faktum att en anställd ökat sin sysselsättningsgrad behöver inte utesluta rätt till stöd. Det är upp till arbetsgivaren att visa att företaget vidtagit de åtgärder som varit möjliga för att minska kostnaderna för arbetskraft. Det kan dock ifrågasättas om företaget uppfyller förutsättningarna för stöd om det faktiskt finns utrymme att betala ut högre löner.

Om bytet av tjänst, ökad sysselsättningsgrad eller lönehöjningen följer av kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, kan detta innebära att arbetsgivaren har en arbetsrättslig skyldighet att infria detta. För stöd enligt 2020 års regler ska ett sådan avtal eller en sådan överenskommelse ha funnits sedan innan den 16 mars 2020.

Läs mer om löneökningar här: Vad gäller för löneökningar i korttidsarbete 2021?

Det bör dock noteras att arbetstagare som haft giltig frånvaro under jämförelsemånaden inte anses ha ökat sin sysselsättningsgrad om de återgår till arbete eller ordinarie sysselsättningsgrad inför stödmånaden. Det är med andra ord möjligt att få stöd för dessa arbetstagare. Giltig frånvaro kan vara till exempel sjukskrivning, föräldraledighet eller semester. Läs mer om giltig frånvaro här.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.