Kan en anställd som omfattas av korttidsarbete byta tjänst och få en löneökning?

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbad av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De anställda som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

Om bytet av tjänst eller lönehöjningen följer av kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren sedan innan den 16 mars, kan detta innebära att arbetsgivaren har en arbetsrättslig skyldighet att infria detta. En enskild bedömning görs i varje ärende. Hänsyn tas då till om företaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. En bedömning får också göras om arbetsgivaren har använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft. Det kan ifrågasättas om företaget uppfyller förutsättningar för stöd om det faktiskt finns utrymme att betala ut högre löner.

Oaktat om den höjda lönen anses vara förenlig med mottagande stödet, bör det noteras att Tillväxtverket beräknar stödet utifrån avtalet om korttidsarbete samt sysselsättningsgrad och lön under jämförelsemånaden.

Läs mer om löneökningar här: Vad gäller för löneökningar i korttidsarbete 2021?
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.