Kan en anställd som bytt tjänst, ökat sysselsättningsgrad och fått en löneökning omfattas av stöd?

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbad av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De anställda som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

En utökad sysselsättningsgrad för en anställd efter jämförelsemånaden talar för att man inte har behov av en arbetstidsminskning och därav stöd för denne. Detta innebär att stöd inte får lämnas för en arbetstagare som går från deltid i jämförelsemånaden till en högre sysselsättningsgrad i tiden mellan jämförelsemånaden och stödmånaden, dvs. till heltid eller en högre grad av deltid.

Om bytet av tjänst, ökad sysselsättningsgrad eller lönehöjningen följer av kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren sedan innan den 16 mars, kan detta innebära att arbetsgivaren har en arbetsrättslig skyldighet att infria detta. En enskild bedömning görs i varje ärende. Hänsyn tas då till om företaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. En bedömning får också göras om arbetsgivaren har använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft. Det kan ifrågasättas om företaget uppfyller förutsättningar för stöd om det faktiskt finns utrymme att betala ut högre löner.

Oaktat om den höjda lönen anses vara förenlig med mottagande stödet, bör det noteras att Tillväxtverket beräknar stödet utifrån avtalet om korttidsarbete samt sysselsättningsgrad och lön under jämförelsemånaden.

Läs mer om löneökningar här: Vad gäller för löneökningar i korttidsarbete 2021?

Det bör dock noteras att arbetstagare som haft giltig frånvaro under jämförelsemånaden inte anses ha ökat sin sysselsättningsgrad om de återgår till arbete eller ordinarie sysselsättningsgrad inför stödmånaden. Det är med andra ord möjligt att få stöd för dessa arbetstagare. Giltig frånvaro kan vara till exempel sjukskrivning, föräldraledighet eller semester. Läs mer om giltig frånvaro här.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.