Kan en arbetsgivare göra tillfälligt uppehåll av korttidsarbete och återgå till normal arbetstid?

Ja, det går bra att arbetsgivaren under en period inte använder sig av korttidsstöd alternativt växlar till en annan permitteringsnivå. Förändringarna inrapporteras vid avstämning. Läs mer här: Jag använde inte stödet en månad, hur fyller jag i detta i avstämningen?

Det är viktigt att arbetsgivaren under den period man går upp i bemanning gör det till ordinarie arbetstid eller till en ny avtalad permitteringsnivå.

När avtal om korttidsarbete tillämpas och stödet används igen är det viktigt att tänka på att endast anställda som var anställda i jämförelsemånaden omfattas av korttidsstödet.

Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Under det nya stödet (korttidsstödet 2021) är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. Läs mer här. 
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.