Kan en arbetsgivare göra tillfälligt uppehåll av korttidsarbete och återgå till normal arbetstid?

Ja, det går bra att arbetsgivaren under en period inte använder sig av korttidsstöd alternativt växlar till en annan procentsnivå. Förändringarna inrapporteras vid avstämning.

Det är viktigt att arbetsgivaren under den period man går upp i bemanning gör det till ordinarie arbetstid eller till en ny avtalad procentsnivå.

När avtal om korttidsarbete tillämpas och stödet används igen är det viktigt att tänka på att endast anställda som var anställda i jämförelsemånaden omfattas av korttidsstödet.

Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.