Kan en arbetsgivare utan kollektivavtal tillämpa korttidsarbete och betala ut ordinarie lön?

Nej, arbetsgivare utan kollektivavtal kan inte reglera att ordinarie lön ska utgå för arbetstagare som deltar i korttidsarbete.

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De arbetstagare som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

Att inte tillämpa den löneminskning som föreskrivs är inte förenligt med rätten att erhålla stöd. Dessutom kan en arbetsgivare inte anses vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter om de har utrymme att betala ut högre löner än den löneminskningsnivå som anges. Inte heller kan arbetsgivaren då anses ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.