Kan en arbetsgivare tillämpa korttidsarbete och betala ut full lön?

Nej, arbetsgivare kan inte avtala om att full lön ska betalas ut för arbetstagare som deltar i korttidsarbete.

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbad av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De arbetstagare som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

Att inte tillämpa den löneminskning som föreskrivs är inte förenligt med rätten att erhålla stöd. Dessutom kan en arbetsgivare inte anses vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter om de har utrymme att betala ut högre löner än den löneminskningsnivå som anges. Inte heller kan arbetsgivaren då anses ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.

I de fall då stöd för korttidsarbete avser en uppsagd anställd, bortser dock Tillväxtverket från kravet på löneminskning under den period då uppsägningstiden löper. Läs mer här.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.