Kan en vinstutdelning neutraliseras genom aktieägartillskott eller nytt beslut?

En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring i form av vinstutdelning, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.  

Att bolagets stämma, efter beslut om att genomföra en vinstutdelning under den period som Tillväxtverket kontrollerar, senare fattar ett omvänt beslut eller tillskjuter medel, påverkar inte Tillväxtverkets bedömning.

Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning eller vid tidpunkten för beslut om utdelning.

Denna bedömning gäller både avseende reglerna för korttidsstödet 2020 samt reglerna för korttidsstödet 2021.

Läs mer om förutsättningarna här: Vad gäller vid värdeöverföringar såsom vinstutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd?

(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.