Kan enkla bolag få stöd för korttidsarbete?

Nej, stödet för korttidsarbete kan endast lämnas till juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Enkelt bolag kan inte förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Bolagsmän kan vara fysiska eller juridiska personer men det enkla bolaget är inte en juridisk person och omfattas därför inte av lagen om stöd vid korttidsarbete. Detta gäller oaktat att det enkla bolaget registrerats hos Bolagsverket eller hos Skatteverket och har ett registreringsnummer och ett skattekonto hos Skatteverket.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.