Kan ett stödmottagande företag ta ut löner till ägarna retroaktivt?

En grundförutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning får göras av omständigheterna i det enskilda fallet.  

Rätten till stöd tar sikte på förutsättningarna hos arbetsgivaren. Frågan som särskilt aktualiseras vid en engångsutbetalning under stödperiod är om det kan anses tala emot att en arbetsgivare använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnader för arbetskraft och att det därigenom kan påverka den ursprungliga rätten till stöd. Tillväxtverkets principiella bedömning är att det talar emot att en arbetsgivare använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnader för arbetskraft om en arbetsgivare under en stödperiod betalar ut ett engångsbelopp till en ägare som retroaktiv lön. Omständigheten att engångsbeloppet utgör retroaktiv lön förändrar inte den principiella bedömningen. Det är dock upp till arbetsgivare att visa att rätt till stöd föreligger i det enskilda fallet.

Under förutsättning att arbetsgivaren visar att rätt till stöd föreligger även vid en sådan utbetalning, kommer inte detta medföra att arbetsgivaren har rätt till retroaktivt korttidsstöd för de aktuella ägarna.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.