Kan jag återta eller göra ändringar i min redan inskickade avstämning?

Det är möjligt att återta en inskickad avstämning för att göra en ny avstämning. Detta gör du via webbformuläret på https://kompletterakorttid.tillvaxtverket.se/. När Tillväxtverket fått in återtagandet och avbrutit avstämningen kommer du bli kontaktad och kan då göra en ny avstämning.

Det är också möjligt att komplettera en redan inskickad avstämning via webbformuläret på ​https://kompletterakorttid.tillvaxtverket.se/​​​.

Observera att handläggningstiden förlängs vid ändringar.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.