Kan jag få anstånd för att betala återkravsbeloppet?

Tillväxtverket har inte möjlighet att ge betalningsanstånd. Om du inte kan betala Tillväxtverket kommer skulden att lämnas över till Kammarkollegiet och du kommer få ett inkassokrav. Du kan då vända dig till Kammarkollegiet för att diskutera eventuella betalningsanstånd och amorteringsplaner.

Läs mer hos Kammarkollegiet: www.kammarkollegiet.se
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.