Kan jag göra avstämning två utan att ha fått beslut om avstämning ett?

Nej, för att kunna genomföra din andra avstämning måste du ha fått beslut om första avstämningen. Du ska alltså inte påbörja andra avstämningen innan du fått ett beslut om första avstämningen.

Vi är medvetna om att alla inte kommer att hinna få beslut om sin första avstämning när andra avstämningen öppnar. Handläggningen av avstämningar och ansökan om mer stöd är mer komplex än första ansökan eftersom det nya sökta beloppet stäms av mot redan utbetalat belopp. Vi arbetar intensivt med handläggningen och vår ambition är att alla ska ha fått beslut när andra avstämningen öppnar. Har du inte fått beslut kommer du istället få ett individuellt avstämningsdatum när vi handlagt ditt ärende. Oavsett startdatum har du 28 dagar på dig att göra nästa avstämning.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.