Kan jag göra avstämning två utan att ha fått beslut om avstämning ett?

Nej, för att kunna genomföra din andra avstämning måste du ha fått beslut om första avstämningen. Du ska alltså inte påbörja andra avstämningen innan du fått ett beslut om första avstämningen.

Vi är medvetna om att alla inte kommer att hinna få beslut om sin första avstämning när andra avstämningen öppnar. Handläggningen av avstämningar och ansökan om mer stöd är mer komplex än första ansökan eftersom det nya sökta beloppet stäms av mot redan utbetalat belopp. Vi arbetar intensivt med handläggningen och vår ambition är att alla ska ha fått beslut när andra avstämningen öppnar. Har du inte fått beslut kommer du istället få ett individuellt avstämningsdatum när vi handlagt ditt ärende. Oavsett startdatum har du 28 dagar på dig att göra nästa avstämning.

Denna artikel utgår ifrån avstämningen 2020.

Läs mer om avstämningen 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.