Kan jag skicka in revisorsyttrande efter att jag sökt?

Revisorsyttrandet ska bifogas vid ansökningstillfället. Om ni inte har ett revisorsyttrande på plats är det bättre att vänta med att skicka in ansökan då handläggningstiden riskerar att fördröjas avsevärt om revisorsyttrandet saknas.

Om du vill söka stöd för december 2020 enligt 2021 års regler måste ansökan lämnas in senast den 30 april 2021. Har du inte möjlighet att lämna revisorsyttrandet vid denna tidpunkt kan du skicka in ansökan och komplettera med revisorsyttrandet så fort detta är möjligt. Din ansökan kommer dock inte att behandlas förrän efter att du har skickat in revisorsyttrandet. Vid ansökan kan du bifoga ett dokument som förklarar att revisorsyttrandet skickas in vid senare tillfälle. 

Om du är skyldig att lämna ett revisorsyttrande och inte har gjort det kommer Tillväxtverket att be dig komplettera din ansökan. Du har då två veckor på dig att skicka in ett revisorsyttrande.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.