Kan kollektivavtal reglera att ordinarie lön ska utgå för arbetstagare som deltar i korttidsarbete?

Nej, kollektivavtal kan inte reglera att ordinarie lön ska utgå för anställda som deltar i korttidsarbete.

För att vara berättigad till stöd för korttidsarbete ska en arbetsgivare vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. De anställda som omfattas av korttidsarbete ska också ha en arbetstids- och löneminskning i nivå med de alternativ som lagen anger.

Att inte tillämpa den löneminskning som föreskrivs är inte förenligt med rätten att erhålla stöd. Dessutom kan en arbetsgivare inte anses vara drabbat av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter om det finns utrymme att betala ut högre löner än den löneminskningsnivå som anges. Inte heller kan arbetgivaren då anses ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.