Kan man bli återbetalningsskyldig av korttidsstödet om man blir tvungen att avveckla sitt företag?

Avveckling av företag är inte en återbetalningsgrund i sig.

Däremot kan återbetalningsskyldighet uppstå om avvecklingen sker under stödperioden. Om företaget exempelvis har fått ett godkännande och preliminärt stöd för april, maj, juni och avvecklingen sker den sista maj så blir företaget återbetalningsskyldig för juni. Notera att om förutsättningarna för stöd ändras så ska detta anges i avstämningen.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.