Kan man bli återbetalningsskyldig av korttidsstödet om man blir tvungen att avveckla sitt företag?

Avveckling av företag är inte en återbetalningsgrund i sig.

Däremot kan återbetalningsskyldighet uppstå om avvecklingen sker under stödperioden. Om företaget exempelvis har fått ett godkännande och preliminärt stöd för april, maj, juni och avvecklingen sker den sista maj så blir företaget återbetalningsskyldig för juni. Notera att om förutsättningarna för stöd ändras så ska detta anges i avstämningen.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.