Kan man få stöd för nyanställd person som anställdes i jämförelsemånaden med lön i efterskott?

Stödet för korttidsarbete omfattar endast de arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren under jämförelsemånaden och som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Därutöver måste den ordinarie lönen för stödmånaden kunna fastställas. För att den ordinarie lönen för stödmånaden ska kunna fastställas krävs att arbetsgivaren har betalat ut en regelmässigt utgående kontant lön.

Mer information om jämförelsemånaden finns att läsa här: Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Stödberättigad arbetstagare ska uppbära lön i jämförelsemånaden för att uppfylla kraven på ordinarie lön. Giltig frånvaro kan utgöra grund för en annan bedömning, läs mer om det här: Förtydligande om giltiga frånvaroskäl i jämförelsemånaden - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Vissa undantag möjliga i korttidsstödet 2021
I korttidsstödet 2021 kan dock arbetstagare som uppbär lön i månaden efter jämförelsemånaden, men saknar lön månaden före samt i jämförelsemånaden, anses vara stödberättigad. I vissa fall har arbetsgivare sin jämförelsemånad flera månader före sin första stödmånad för stödet 2021. Det är Tillväxtverkets uppfattning att det därmed får anses vara rimligt att sådan personal kan omfattas av korttidsstödet 2021.

Saknas lön i jämförelsemånaden får arbetsgivare möjligheten att komplettera sitt ärende med uppgifter för arbetstagare med giltig frånvaro för jämförelsemånaden, eller för nyanställd med lön i efterskott. Det är upp till arbetsgivaren att visa att den anställda var anställd under jämförelsemånaden, att lönen betalas i efterskott samt vilken lön den anställda har (ordinarie lön/avtalad lön före korttidsarbete). Om sökande kan styrka dessa förutsättningar kan den anställda omfattas av stödet.

Observera att ställningstagandet avser korttidsstödet 2021 och inte ändrar de förutsättningar som gällt under korttidsstödet 2020.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.