Kan man få stöd för nyanställd person som anställdes i jämförelsemånaden med lön i efterskott?

Stödet för korttidsarbete omfattar endast de arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren i jämförelsemånaden och som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för i stödmånaden. Därutöver måste den ordinarie lönen för stödmånaden kunna fastställas. För att den ordinarie lönen för stödmånaden ska kunna fastställas krävs att arbetsgivaren har betalat ut en regelmässigt utgående kontant lön.

Mer information om jämförelsemånaden finns att läsa här: Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Arbetstagare som fått lön i månaden efter jämförelsemånaden, men saknar lön i månaden före samt i jämförelsemånaden, kan anses vara stödberättigad.

Saknas lön i jämförelsemånaden får arbetsgivare möjligheten att komplettera sitt ärende med uppgifter för arbetstagare med giltig frånvaro för jämförelsemånaden, eller för nyanställd med lön i efterskott. Det är upp till arbetsgivaren att visa att den anställda var anställd i jämförelsemånaden, att lönen betalas i efterskott samt vilken lön den anställda har (ordinarie lön/avtalad lön före korttidsarbete). Om sökande kan styrka dessa förutsättningar kan den anställda omfattas av stödet.

Läs mer om giltig frånvaro i jämförelsemånaden.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.