Kan en arbetsgivare ha olika procentsnivåer av korttidsarbete för olika anställda?

Reglerna är olika beroende på om arbetsgivaren har ett kollektivavtal eller inte.

Har arbetsgivaren ett centralt kollektivavtal regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper för arbetsgivare som har kollektivavtal.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal ska minst 70 procent av arbetstagarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.