Kan en arbetsgivare införa korttidsarbete och säga upp arbetstagare, eller tvärtom?

Ja, enligt undantagsreglerna för 2020 är det är fullt möjligt för en arbetsgivare att få stöd även under uppsägningstiden om arbetstagare som omfattas av korttidsarbete för sägs upp.

På samma sätt är det även möjligt att under 2020 införa korttidsarbete för redan uppsagd personal.

Observera att den anställde behöver uppfylla kraven i övrigt; för att kunna omfattas av korttidsarbete krävs att arbetstagaren var anställd i jämförelsemånaden och att arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren under stödmånaden.

Uppsagd personal fortsätter att omfattas av stödet 2021 under samma villkor som under stödet 2020. Även perioden 1 dec 2020 - 30 juni 2021 samt perioden 1 juli - 30 september 2021 är undantagsperioder i detta hänseende.

Enligt de ordinarie reglerna kan dock stöd inte utgå under uppsägningstid.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.