Kan stöd betalas ut för en arbetstagare som är arbetsbefriad under sin uppsägningstid?

Ja, det är möjligt att få stöd för en arbetsbefriad arbetstagare under dennes uppsägningstid.

Mer information om lön- och arbetstidsminskning
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.