Kan stöd betalas ut för en arbetstagare som är arbetsbefriad under sin uppsägningstid?

Ja, det är möjligt att få stöd för en arbetsbefriad arbetstagare under dennes uppsägningstid.

Mer information om lön- och arbetstidsminskning

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.