Kan stöd betalas ut för en arbetstagare som är arbetsbefriad under sin uppsägningstid?

Ja, det är möjligt att få stöd för en arbetsbefriad arbetstagare under dennes uppsägningstid.

Mer information om lön- och arbetstidsminskning

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.