Kan stöd för korttidsarbete omfatta visstidsanställda?

Stödet för korttidsarbete kan omfatta visstidsanställda om de varit anställda både vid jämförelsemånaden och under perioden som är aktuell för stöd.

Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?
Vilka anställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete?

Arbetsgivaren behöver också uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt. Till exempel ska de ha vidtagit tillgängliga åtgärder för att minska personalkostnaden.

Vilka krav finns för korttidsarbete?
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.