Kan stöd för korttidsarbete omfatta visstidsanställda?

Stödet för korttidsarbete kan omfatta visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden, anställd under perioden som är aktuell för stöd och om arbete utförts under perioden är aktuell för stöd.

Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren under stödperioden. Vidare ska arbetsgivaren bedömas uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Vilka krav finns för korttidsarbete?
Vilka anställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.