Kan uppehåll i stödperiod under semestern leda till en karens?

Ett tillfälligt uppehåll i stödperioden på grund av semester innebär inte att karens infaller.

Den beviljade stödperioden gäller som om det inte skett något uppehåll. Det innebär att de veckor med uppehåll räknas in i den totala stödperioden även om inget stöd betalas ut för de veckorna som uppehållet för semester har skett.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.