Kan uppehåll i stödperiod under semestern leda till en karens?

Ett tillfälligt uppehåll i stödperioden på grund av semester innebär inte att karens infaller.

Den beviljade stödperioden gäller som om det inte skett något uppehåll. Det innebär att de veckor med uppehåll räknas in i den totala stödperioden även om inget stöd betalas ut för de veckorna som uppehållet för semester har skett.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.