Kan vi få stöd för en arbetstagare som var tjänstledig under jämförelsemånaden?

Nej, om en arbetstagare var tjänstledig under jämförelsemånaden kan denne inte omfattas av stödet.

Du kan också läsa information vi tidigare publicerat om jämförelsemånad.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.