Kan vi förlänga anställdas uppsägningstid och fortsätta få stöd för korttidsarbete?

En förutsättning för stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och att dessa inte rimligen kunnat förutses eller undvikas, samt att arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Under det tillfälliga stödet 2020 och 2021 kan arbetsgivare få stöd för korttidsarbete även för uppsagd personal. Detta gäller oavsett om den anställde sagts upp före eller efter Tillväxtverkets beslut om korttidsstöd.

Rätten till stöd förutsätter att de anställda som omfattas av korttidsarbete har en löneminskning motsvarande den nivå av löne- och arbetstidsminskning som framgår av lagen och som företaget har avtal för. Löneminskningen avräknas från arbetstagarens ordinarie lön. I de fall då stöd för korttidsarbete avser en uppsagd anställd, bortser dock Tillväxtverket från kravet på löneminskning under den period då uppsägningstiden löper.

Om arbetsgivaren väljer att under stödperioden förlänga uppsägningstiden mer än vad som följer av gällande lag eller avtal kan arbetsgivaren, givet undantaget från kravet på löneminskning, inte sägas ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.