Kan vi jämföra mot lön under föregående räkenskapsår istället lönen under jämförelsemånaden?

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånad gäller.

En förutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostanden för arbetskraft.

I det fall en arbetsgivare väljer att öka löneuttaget för en ägare i ett fåmansföretag under en stödperiod och en sådan ökning inte följer av ett centralt kollektivavtal talar det emot att arbetsgivaren uppfyller förutsättningarna för stödet. (I stödet för 2021 blir det även möjligt för företag utan kollektivavtal att göra branschenliga löneökningar, något som inte var förenligt med stödet under 2020. Läs mer här.)

Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs. exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.