Är det möjligt att kombinera stöd för korttidsarbete med sänkta arbetsgivaravgifter?

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare.

Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen. Detta innebär att arbetsgivare i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd för korttidsarbete samtidigt.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.