Månadslön under korttidspermittering – ska man ta utbetald lön + avdrag för frånvaro?

Det som ska anges i avstämningen gällande månadslön är ordinarie månadslön och månadslön under korttidsarbete för varje arbetstagare. Därtill ska också varje arbetstagares antal frånvarodagar (exempelvis sjukdom, VAB, semester och föräldraledighet) anges. Uppgifterna anges i separata fält.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.