Måste företag med färre arbetstagare än 25 använda webbformuläret istället för excel-bilaga?

Ja, arbetsgivare med färre anställda än 25 måste använda webbformuläret i "Min ansökan".
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.