Måste företag med färre arbetstagare än 25 använda webbformuläret istället för excel-bilaga?

Ja, arbetsgivare med färre anställda än 25 måste använda webbformuläret i "Min ansökan".

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.